Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Doktorsavhandling (sammanläggning)
 2. Investigations of atomic spectra and transition probabilities using the beamfoil technique

  Martinson, I., 1971

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 3. An on-line counter hodoscope for high-energy photoproton experiments

  Kivikas, T., 1971

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 4. Asymptotic Results in Non- Regular Estimation

  Polfeldt, T., 1970 okt 8, 78 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 5. Substitution Reactions and Stabilities of Chloro Aquo and Bromo Aquo Platinum(II) Complexes: Inaugural Dissertation

  Lars Ivar Elding, 1970 maj 6, Lund . 22 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 6. Leptonic weak interactions and effects of the electromagnetic interactions on decay processes.

  Cecilia Jarlskog, 1970

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 7. Metoder att bestämma masstal för kolkärnor i den primära kosmiska strålningen

  Jönsson, G., 1970

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 8. Studies on fast reactor kinetics and spectrum measurements

  Kockum, J., 1970

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 9. On local magnetic moments in dilute alloys.

  Kjöllerström, B., 1969

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 10. An experimental study of the nuclear reaction F¹⁹(p,αγ)O¹⁶

  Ask, L., 1965, Gleerups Utbildning AB. 10 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 11. Experimental studies of higher order effects in beta decay

  Persson, B., 1965, 8 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 12. Undersökningar över den geoelektriska effekten hos växter och därmed förbundna problem

  Grahm, L., 1964, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 13. An experimental study of radiative fast neutron capture

  Bergqvist, I., 1963, Håkan Ohlssons Boktryckeri. 9 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 14. Atomspektroskopiska undersökningar i infrarött

  Johansson, I., 1961, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 15. En experimentell undersökning av orsaken till uppkomsten av bubblor längs en joniserande partikels bana i en bubbelkammare

  Johansson, T., 1961, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 16. Some photonuclear reactions

  Bengt Forkman, 1961, Håkan Ohlssons Boktryckeri. 12 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 17. Undersökningar över atomspektra med användning av glidande gnista

  Toresson, Y. G., 1960, Carl Bloms Boktryckeri. 4 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 18. Mätning av luftens dispersion inom våglängdsområdet från 2302 till 6907 Å

  Svensson, K-F., 1960, Carl Bloms Boktryckeri. 2 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 19. Undersökningar över spektra av den neutrala och den enkelt joniserade kväveatomen

  Eriksson, K. B., 1958, Carl Bloms Boktryckeri. 4 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 20. Studies of the spectra of singly-ionized carbon, C ll, and doubly-ionized iron, Fe lll

  Glad, S., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 2 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 21. Undersökningar över spektra av två och tre gånger joniserat kol

  Bockasten, K., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 22. Photo-metric mass determinations on heavy mesons in nuclear emulsions

  Kristiansson, K., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 6 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 23. Våglängder och termsystem för Na l, K l, Mg ll och Ca ll

  Risberg, P., 1956, 2 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 24. On some properties of nuclear states

  Nilsson, S. G., 1955, Berlingska boktryckeriet. 8 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 25. Some properties of the soft component of cosmic radiation

  Ekspong, G., 1955

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 26. Utveckling av några typer av scintillationsspektrometrar jämte tillämpningar

  Johansson, S., 1952, Carl Bloms Boktryckeri. 8 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 27. Some calorimetric measurements at high temperatures

  Nyström, J., 1950

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 28. Studies on the arc spectrum of fluorine

  Lidén, K., 1949, Carl Bloms Boktryckeri. 4 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 29. Licentiatavhandling
 30. Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet

  Lagerholm, C., 2020 jun 5, Lund. 175 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 31. Lärares användning av digitala resurser i undervisningen: "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare"

  Eva Svensson, 2020 maj 29, 1 uppl. Lund: Lund University. 172 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 32. Interactions in aqueous salt solutions: Atomistic modelling versus experiment

  Vidar Aspelin, 2020 apr 22, Lund: Lund University (Media-Tryck). 138 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 33. Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen: i sagans värld på förskolan

  Mimmi Malm, 2020 apr 9, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 92 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 34. Dynamic Optimization of Transportation Networks with Delays

  Martin Heyden, 2020 mar 18, Lund: Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University. 102 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 35. "This pen is a rocket": Semiotic Resources, Affordances and using programming in physics education.

  Kim Svensson, 2020 feb 26, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 159 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 36. Climate impact on the durability of asphalt concrete

  Pajtim Sulejmani, 2020 jan 31, Lund : Faculty of Engineering, LTH Department of Technology and Society Transport and Roads. 51 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 37. Laborationsundervisning i gymnasiefysiken: Vad påverkar lärares val av laborationer?

  Holmström, S., 2020, Department of Physics, Lund University. 164 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 38. Security Solutions for Constrained Devices in Cyber-Physical Systems

  Martin Gunnarsson, 2020, Lund: Elektro- och informationsteknik. 144 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 39. Novel host defence mechanisms during bacterial infections

  Elvén, M., 2020, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 69 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 40. On the analytical engagement of social semiotics and variation theory in physics education research

  Moa Eriksson, 2020, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 181 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 41. On Lightweight Security for Constrained Environments

  Jonathan Sönnerup, 2020, Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola. 113 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 42. In situ observations of tin deposition into nanoporous anodic aluminium oxide

  Weronica Linpe, 2019 dec, Lund: Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 95 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 43. Folket moget förklarat: Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010

  Henrik Skrak, 2019 nov 15, Lund: MediaTryck Lund. 191 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 44. Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik: Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen

  Karin Ollinen, 2019 okt 25, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 140 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 45. The price we pay: Essays on distribution and transport

  Anders Bondemark, 2019 sep 23, 1 uppl. Lund. 92 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 46. Block Copolymer Lithography. Applications for Sub-50 nm High-Density Nanostructures

  Anette Löfstrand, 2019 jun 4, 42 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 47. Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser: Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat

  Johan Lind, 2019 maj 17, Lund: Lund University (Media-Tryck). 104 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 48. Diffusion of sustainable HVAC innovations in BIM platforms

  Bahrami, S., 2019 apr 16, Lund. 118 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 49. Two aspects of simulating disorder

  Stephanie Jephthah, 2019 apr 15, Lund: Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 94 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 50. Evaluation of the Tactoid Formation in Clay Systems

  Maria Jansson, 2019 apr 12, mediatryck, Lund University. 76 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling