β decay and β-delayed neutron decay of the N=82 nucleus 13149In82

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{d0740dd6929e400bb8d2e023acdbdd74,
title = "β decay and β-delayed neutron decay of the N=82 nucleus 13149In82",
abstract = "The half-lives of three β-decaying states of 13149In82 have been measured with the GRIFFIN γ-ray spectrometer at the TRIUMF-ISAC facility to be T1/2(1/2−)=328(15)ms, T1/2(9/2+)=265(8)ms, and T1/2(21/2+)=323(55)ms, respectively. The first observation of γ rays following the βn decay of 131In into 130Sn is reported. The β-delayed neutron emission probability is determined to be P1n=12(7)% for the 21/2+ state and 2.3(3)% from the combined 1/2− and 9/2+ states of 13149In82 observed in this experiment. A significant expansion of the decay scheme of 131In, including 17 new excited states and 35 new γ-ray transitions in 13150Sn81 is also reported. This leads to large changes in the deduced β-branching ratios to some of the low-lying states of 131Sn compared to previous work with implications for the strength of the first-forbidden β transitions in the vicinity of doubly magic 13250Sn82.",
author = "R. Dunlop and Svensson, {C. E.} and Corina Andreoiu and Ball, {G. C.} and Nikita Bernier and H. Bidaman and V. Bildstein and M. Bowry and Cross, {D. S.} and Iris Dillmann and Dunlop, {M. R.} and Garcia, {F. H.} and Garnsworthy, {A B} and Garrett, {P. E.} and G Hackman and J. Henderson and James Measures and D. Muecher and B. Olaizola and K. Ortner and Joochun Park and Petrache, {C. M.} and Pore, {J. L.} and Smith, {J. K.} and D. Southall and M. Ticu and J. Turko and K. Whitmore and T. Zidar",
year = "2019",
doi = "10.1103/PhysRevC.99.045805",
language = "English",
journal = "Physical Review C",
issn = "2469-9985",
publisher = "American Physical Society",

}