1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och debatten om den svenska reformationens särart

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2016
 2. Kyrklig rätt och kyrklig orätt: kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson

  ANNA MINARA CIARDI (red.) & Martin Berntson (red.), 2016 apr, Skellefteå: Artos & Norma. 487 s. (Bibliotheca Theologiae Practicae; vol. 97)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Mellan lokala sedvänjor och en reformerad universell kyrkorätt: reflektioner kring instruktionen för biskopsval i Consuetudines Lundenses, kap. 16

  Anna Minara Ciardi, 2016 apr, Kyrklig rätt och kyrklig orätt - kyrkorättsliga perspektiv: festskrift till professor Bertil Nilsson. Ciardi, A. M. & Berntson, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, Vol. 97. s. 307 328 s. (Bibliotheca Theologiae Practicae; vol. 97).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Från påskdop till vardagsdop: Om en obemärkt revolution

  Stephan Borgehammar, 2016, Kyrklig rätt och kyrklig orätt - kyrkorättsliga perspektiv: Festskrift till professor Bertil Nilsson. Berntson, M. & Ciardi, A. M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, Vol. 97. s. 355-370 16 s. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 97).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk