459 miljarder kronor - Om metaforer, flöden & exemplar

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

I den här artikeln argumenterar jag för att vårt tänkande i grunden är metafor- och föreställningsstyrt. Bilder och konceptuella ramverk styr i mångt och mycket hur vi kommunicerar, och därmed i grunden argumenterar och debatterar. Jag hävdar att det finns en utbredd föreställning om att vårt tänkande är mer objektivt förankrat än vad det egentligen är. Som rättssociolog är min poäng att det även tar sig uttryck i hur rätten formuleras, vilket naturligtvis sker i en dialektik med teknologiska utvecklingar, förändrade samhällsförhållanden och så vidare. Rätten adderar dessutom en aspekt av formaliserad makt, helt i linje med sanktionerade metaforer och föreställningar.
Den konkreta fallstudien för dessa resonemang utgörs i min artikel av upphovsrättens fokus på exemplarframställning, samt inte minst kontrollen av denna. Jag vill hävda att ”exemplaret” är en konceptuell metafor – som kunde se annorlunda ut. Mediedistribution kan exempelvis konceptualiseras i termer av ett ”flöde” lika mycket som i form av ”exemplar”. Eftersom förutsättningarna för hur digitala medier distribueras har förändrats så väsentligt – från att tidigare ha lagrats i olika varianter av väldefinierat avgränsade plastbitar till att spridas som digitala filer i nätverk – så har exemplarsmetaforen expanderat till att täcka en rad nya fenomen. Det handlar visserligen om fenomen med liknande attribut som de ursprungliga, vilket gäller de flesta metaforiska överföringar. Men någonstans i denna expansion av exemplarsmetaforen kommer det att uppstå svårigheter, det vill säga att metaforen inte är tillräcklig längre. Att den döljer mer än den berättar.
De rättsliga följderna vittnar förstås om detta. För att i praktiken visa på problemen med exemplartänkandet i en digital kontext, använder jag i den här artikeln statistik från en fildelningstrackersida (som The Pirate Bay, men inte The Pirate Bay), och de monetära värden per fil som tingsrätten använde i fallet mot The Pirate Bay. Ambitionen är helt enkelt att räkna ut vad en hel sajt som exempelvis The Pirate Bay egentligen skulle vara värd enligt denna etablerade och rättsligt sanktionerade modell. Summan blir naturligtvis enorm – 459 miljarder - vilket sätter detta sätt att värdera datafiler på sin spets. Det är ett sätt att kritisera rätten, förankrat i hur språkliga och tankemässiga processer går till. Även om ett flödesbaserat utbyte inte av nödvändighet behöver upplösa exemplaren i sig, så är det nödvändigt att reflektera utanför det befintliga och här legalt formulerade sättet att tänka.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationEfter The Pirate Bay
RedaktörerJonas Andersson, Pelle Snickars
FörlagKungliga biblioteket
Sidor173-195
VolymMediehistoriskt Arkiv 19
ISBN (tryckt)978-91-88468-25-3
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriPopulärvetenskap
Peer review utfördNej

Publikationsserier

Namn
VolymMediehistoriskt Arkiv 19
ISSN (tryckt)1654-6601

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data