A comparison of pausing between writing on keyboard and handwriting

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Att läsa medan man skriver

    Åsa Wengelin, Roger Johansson, Victoria Johansson, Jana Holsanova & Kenneth Holmqvist

    2005/01/012009/12/31

    Projekt: Forskning