A low-spin Fe(iii) complex with 100-ps ligand-to-metal charge transfer photoluminescence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2021
  2. Charge Carrier Dynamics in Novel Solar Materials: Ultrafast Spectroelectrochemistry

    Alireza Honarfar, 2021 jan 12, Lund: MediaTryck Lund. 207 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)