A modern calamity – Robert Musil on stupidity

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Den österrikiske författaren och essäisten Robert Musil förser sociologin med väsentliga reflektioner och problemställningar. Musil för fram diskussioner som överskrider konventionella förståelser av moderniteten – sociologins generella analysobjekt. Artikeln fokuserar på två grundläggande kluster av frågor och begrepp i Musils arbete: människans gestaltlöshet och förhållandet mellan förnuft och känsla. Båda problemen är grundläggande i den genuina nittonhundratalserfarenhet som Musil kallar funktionell dumhet: funktionaliseringen av intellektet och dess underkastelse under kollektiva behov hos partiet, rasen, nationen. Artikeln diskuterar Musils teser och argument genom att relatera dem till centrala idéer i den klassiska sociologin (Simmel, Weber, Kracauer, Tönnies, Park). Den klassiska sociologin är i sin tur definierad som en bland andra diskurser i den klassiska moderna reflektionen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • Klassisk sociologi, kontingens, människans gestaltlöshet, modernitet, Musil, dumhet, totalitarism
Bidragets titel på inmatningsspråkEn modern kalamitet – Robert Musil om dumheten
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)55–75
Antal sidor21
TidskriftJournal of Classical Sociology
Volym18
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2018 feb 2
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Bibliografisk information

Bo Isenberg är filosofie doktor och docent i sociologi vid Lunds Universitet.