A numerical study of mixing phenomena and reaction front propagation in partially premixed combustion engines

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Avhandlingsarbetet studerar hur turbulent flödesstruktur sammverkar med förbränning av högoktaniga bränslen i partiellt förblandade förhållanden genom numeriska tredimensionella flödessimuleringar. Förbränningsmoder och antändningsprocesser studeras för två olika typfall där ett flertal metoder testas med ändamålet att korrekt återge hur icke upplöst rörelsemängd växelverkar med de kemiska processerna. Resultaten visar att en antändningsdominerad och lokalt mager förbränningsprocess kan modelleras utan hänsyn till sammverkarn mellan oupplöst turbulens och kemi så länge antädningsfronten är en dominant förbränningsmod. Vidare visas att andändningsfrontens beteende är starkt kopplat till hur väl representerad stratifikationen av de transporterade skalärerna är. Vidare studeras uppkomst av flödesstrukturer som inte är symmetriska kring kolvens rörelseaxel samt hur vilka konsekvenser för stratifikation av som följer om sådant flöde förenklas med periodiska antaganden. Resultaten visar att beroende på geometriska parametrar samt hur nära insprutningstiden och förbränningstiden är så kan antagandena vara goda. Även påvarkan av turbulenta initialförhållanden studeras, men här visar slutsatserna att resultaten domineras av den rörelsemängd som uppkommer vid insprutning, dvs initialvillkoren är inte avgörande för slutresultaten.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Strömningsmekanik och akustik

Nyckelord

  • CFD simulation, förbränning, antändning
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
  • KCFP Engine Research Center
  • Swedish Energy Agency
Tilldelningsdatum2019 nov 18
UtgivningsortLund
Förlag
  • Department of Energy Sciences, Lund University
Tryckta ISBN978-91-7895-322-6
Elektroniska ISBN978-91-7895-323-3
StatusPublished - 2019 nov 18
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Christian Ibron, Mehdi Jangi, Lonn, S., Alexios Matamis, Oivind Andersson, Martin Tuner, Mattias Richter & Xue Song Bai, 2019 apr 2, Technical Paper - WCX SAE World Congress Experience . Vol. 2019. 2019-01-0211. (SAE Technical Papers).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Christian Ibron, Mehdi Jangi & Xue Song Bai, 2019 apr 2, Technical Paper - WCX SAE World Congress Experience. April uppl. SAE, Vol. 2019-April. 2019-01-0220. (SAE Technical Papers).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Christian Ibron, Mehdi Jangi, Lucchini, T. & Xue Song Bai, 2017, I : SAE Technical Papers. 2017-October, 2017-01-2209.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)

Related projects

Rolf Johansson, Gabriel Turesson, Per Tunestål, Lianhao Yin & Anders Widd

2010/01/012019/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)