Ålder och ekonomisk omvandling. Sveriges tillväxthistoria i ett demografiskt perspektiv, 1890-1995

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Den svenska arbetskraften har blivit äldre under 1900-talet. Under vissa perioder har denna åldrandeprocess accelererat, medan den har avtagit under andra perioder. I denna studie undersöks vilken roll dessa förändringar i åldersstrukturen spelar för genomsnittlig arbetsproduktivitet och ekonomisk tillväxt. Olika åldersgrupper besitter olika typer av humankapital, eftersom den individuella produktiviteten förändras över livscykeln. Samtidigt förändras över tid den underliggande ekonomiska strukturen, vilken bestämmer arbetskraftsefterfrågan och förutsättningarna för i vilken mån de olika typerna av humankapital kan utnyttjas inom produktionen. Sammantaget skiftar därför effekterna på den ekonomiska tillväxttakten av förskjutningar i åldersstrukturen. Studien visar på behovet av att ta hänsyn till interaktionen mellan utbudet av och efterfrågan på humankapital, för bestämningen av ålderseffekter över tid. I ett långsiktigt perspektiv som spänner över hela 1900-talet presenteras empiriska belägg för att den äldre arbetskraftens erfarenhet har spelat en ökad roll för produktivitet och ekonomisk tillväxt. Under perioder av stark ekonomisk omvandling har emellertid den yngre arbetskraftens humankapital (inklusive utbildning) kompenserat för den bristande erfarenheten. Betydelsen av yngre respektive äldre arbetskraft för den ekonomiska tillväxttakten har därför varierat under 1900-talet.

Detaljer

Författare
  • Henrik Bengtsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 dec 9
Förlag
  • Almqvist & Wiksell International
Tryckta ISBN91-22-02025-X
StatusPublished - 2003
PublikationskategoriForskning