Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.
Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländska
konflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats.
Frågeställning: Vad har motiverat svenska läkare att delta i utländska
konflikters militärsjukvård? Vad har de uträttat och hur har de tolkat sina
erfarenheter?
Material: Studien inkluderar alla konflikter där svenska läkare verkat inom
militärsjukvården från 1864 till 1964. Primära källor har inkluderat
arkivmaterial som rapporter, brev och dagböcker samt tryckta källor som
biografier och matriklar. Därtill har en stor mängd historievetenskaplig
sekundärlitteratur som böcker och artiklar använts.
Metod: Fyra av konflikterna har studerats mer utförligt. Dessa utgör
avhandlingens delarbeten: dansk-tyska kriget 1894, Boerkriget 1899–1902,
finska vinterkriget 1939–1940, samt Kongokrisen 1960–1964. För de övriga
sex konflikterna har ytligare redogörelser sammanställts. Frågeställningarna
har sedan applicerats på samtliga konflikter för att identifiera vad som
förändrats och vad som förblivit oförändrat.
Resultat: Deltagandet har skett i ett samspel av kunskapsinhämtning,
sympatier och ren äventyrslust. Insatserna har ofta inneburit en risk vilken
ökat i och med flygattacker mot sjukvårdsinrättningar och konflikter utan
front. Trots en förhoppning om neutral sjukvård har detta ofta varit svårt att
uppnå. Erfarenheterna har ofta upplevts som meningsfulla men har ibland
också kunnat leda till kvarvarande nedstämdhet.
Slutsatser: Denna historiska studie ger redskap att förstå och påverka
liknande händelser i vår egen tid. Den kan därför ha betydelse för att lindra
nöd och öka säkerhet för sjukvårdspersonal i en nutida konfliktfylld värld.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

  • history of medicine, International cooperation, Neutrality, Military, Nursing, Red Cross, War Studies
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Peter Nilsson, handledare
  • Ericson Wolke, Lars, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2017 dec 1
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University: Faculty of Medicine
Tryckta ISBN978-91-7619-504-8
StatusPublished - 2017
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Tomas Bro, 2017, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tomas Bro, 2017, I: Historisk tidskrift for Finland. 102, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tomas Bro, 2016 maj, I: Journal of Medical Biography. 24, 2, s. 191-196

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)