Åtgärder på gårdsnivå för att stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Abstract

Multifunktionella landskap producerar mat, fiber och bränsle, samt en mängd andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, rekreation, ren luft och rent vatten. I SAPES och associerade forskningsprojekt har vi arbetat med att förstå hur olika jordbruksmetoder och landskapets struktur påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster som beror av dessa. Vi har testat påverkan på arter och ekosystemtjänster av att odla mindre intensivt, bevara naturliga habitat och anlägga nya habitat. Vår forskning visar att man genom att integrera kunskap om ekosystemtjänster i beslut, kan gynna både jordbrukets produktion och minska negativa effekter på miljön.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Swedish University of Agricultural Sciences
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ekologi
  • Miljövetenskap
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2016
PublikationskategoriForskning

Related projects

Juliana Dänhardt, Henrik Smith, Riccardo Bommarco, Katarina Hedlund, Mark Brady, Barbara Ekbom, Jan Bengtsson, Thomas Hahn, Regina Lindborg, Georg Andersson & Ullrika Sahlin

FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2010/01/012015/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Smith, H. (organisatör), Dänhardt, J. (organisatör), Riccardo Bommarco (presentatör), Brady, M. (presentatör), Hedlund, K. (Ordförande för en session), Thomas Hahn (Ordförande för en session)
2016 feb 15

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (1)