Adam van Dürens kungliga porträttgalleri: En omtolkning av fyra, år 1524 skulpterade, porträtt i Lunds domkyrkas norra tvärskepp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Denna artikel berör byggmästaren Adam van Düren, verksam vid Lunds domkyrka under 1500-talets första kvartal, och nyupptäckta fakta kring fyra av honom skulpterade porträtt. Sedan Historiska museets föreståndare Otto Rydbeck för ungefär 100 år sedan lade fram en hypotes om att det ena porträttet kunde föreställa van Düren själv, har detta tills nu stått oemotsagt. I artikeln argumenterar jag för att nämnda porträtt i själva verket föreställer kung Fredrik I, samt att det ingår i en serie av fyra kungliga porträtt, utförda 1524. Artikeln bör vara av stort intresse för såväl studiet av Lunds domkyrka som för dansk historia, inte minst vad gäller kungliga porträtt.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia och arkeologi
  • Konst

Nyckelord

  • Lunds domkyrka, Danmarks historia, Adam van Düren, Porträtt
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1-8
Antal sidor8
TidskriftALE
Volym2018
Utgåva nummer4
StatusPublished - 2018
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej