Adam van Dürens kungliga porträttgalleri: En omtolkning av fyra, år 1524 skulpterade, porträtt i Lunds domkyrkas norra tvärskepp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{8378c553f5914168b833e6f2da11f2c3,
title = "Adam van D{\"u}rens kungliga portr{\"a}ttgalleri: En omtolkning av fyra, {\aa}r 1524 skulpterade, portr{\"a}tt i Lunds domkyrkas norra tv{\"a}rskepp",
abstract = "Denna artikel ber{\"o}r byggm{\"a}staren Adam van D{\"u}ren, verksam vid Lunds domkyrka under 1500-talets f{\"o}rsta kvartal, och nyuppt{\"a}ckta fakta kring fyra av honom skulpterade portr{\"a}tt. Sedan Historiska museets f{\"o}rest{\aa}ndare Otto Rydbeck f{\"o}r ungef{\"a}r 100 {\aa}r sedan lade fram en hypotes om att det ena portr{\"a}ttet kunde f{\"o}rest{\"a}lla van D{\"u}ren sj{\"a}lv, har detta tills nu st{\aa}tt oemotsagt. I artikeln argumenterar jag f{\"o}r att n{\"a}mnda portr{\"a}tt i sj{\"a}lva verket f{\"o}rest{\"a}ller kung Fredrik I, samt att det ing{\aa}r i en serie av fyra kungliga portr{\"a}tt, utf{\"o}rda 1524. Artikeln b{\"o}r vara av stort intresse f{\"o}r s{\aa}v{\"a}l studiet av Lunds domkyrka som f{\"o}r dansk historia, inte minst vad g{\"a}ller kungliga portr{\"a}tt.",
keywords = "Lunds domkyrka, Danmarks historia, Adam van D{\"u}ren, Portr{\"a}tt",
author = "Andreas Manhag",
year = "2018",
language = "svenska",
volume = "2018",
pages = "1--8",
journal = "ALE",
issn = "0345-0708",
publisher = "De sk{\aa}nska landskapens historiska och arkeologiska f{\"o}rening",
number = "4",

}