Adolfsbergsskolan - folkskola mitt i den mångkulturella byn

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

I tre fallrapporter från forskningsprojektet Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer presenteras resultat från omfattande empiriska undersökningar vid tre skolor. I rapporterna beskrivs och problematiseras skolornas respektive kultur: den aktuella gymnasieskolans kunskapskultur, där bildning kommit att bli ett kännetecken; den utvalda f-9-skolans karriärkultur, utsatt för ett kraftfullt förändringstryck från både elever och från den förvandling av såväl pedagogiska arbetsformer som av lärarnas arbete som nu pågår; slutligen f-6-skolan där en ursprunglig tvångskultur förvandlats till en skolkultur som betonar elevernas sociala och kulturella integration.

Detta är emellertid endast bakgrunden till rapporternas egentliga fokus: undersökningen av tre välfungerande skolledares sätt att utöva skolledarskap i olika skolkulturer. Ur ett omfattande undersökningsmaterial växer tre skolledarskap fram. Här finner vi rektorn som är en kulturell insider men som förväntas utöva ett kulturförändrande ledarskap på en synnerligen traditionstyngd skola. Och visionären som har denna kulturförvandling bakom sig och som nu förväntas profilera en gymnasieskola med vikande söktal och som gör det genom att knyta an till skolans humanistiska bildningstradition. Slutligen den kommunikative skolledaren som skyr företeelsen lojalitet och som framgångsrikt lett förvandlingen av en problemtyngd skola till en folkskola mitt i den mångkulturella byn.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagArbetslivsinstitutet
Antal sidor76
ISBN (tryckt)9172671092
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Anders Persson, Andersson, G. & Margareta Nilsson-Lindström, 2005, I : International Journal of Leadership in Education. 8, 1 (January-March 2005), s. 53-72

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)

Related projects

Visa alla (1)