Aktuell forskning i Arbets- och organisationspsykologi vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Abstract

I denna text skisseras forskningen vid avdelningen för Arbets- och organisationspsykologi vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet. Avdelningen består idag av två doktorander, ett 10-tal forskare/lärare samt några mer löst tillknutna kollegor. Samarbete sker med flera interdisciplinära forskningsmiljöer på Lunds Universitet. Exempelvis är avdelningen i
dag representerad i två fakultetsöverskridande forskningsmiljöer: ”Metalund” och ”Centre for Healthy Indoor Environments
(CHIE)” vilka primärt samlar forskare från de medicinska och tekniska fakulteterna. Därtill medverkar avdelningen till det nystartade ”SamTech – en tankesmedja om teknik och samhällsvetenskap”. SamTech är ett samarbete mellan Samhällsvetenskapliga fakultetens olika institutioner och syftar till att styrka det samhällsvetenskapliga perspektivet på teknikfrågor. Till dessa samarbeten kan läggas alla de nationella och internationella kontakter som enskilda forskare inom avdelningen har upparbetat genom åren och underhåller via deltagande i olika forskningssamarbeten. Forskningen i arbets- och organisationspsykologi i Lund sker som sig bör i nära samverkan med det omgivande samhället och angränsande akademiska discipliner. Innehållsmässigt speglar forskningen arbetslivets många skiftningar och nyanser samt enskilda forskares varierande intressen och specifika kompetenser. Just nu forskas det bland annat om metoder för att identifiera tidiga tecken på utmattning, skolledares arbetsmiljö och hälsa, lärares arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljön
i hemtjänsten, kollegialt stöd och arbetsmotivation, ohövlighet i arbetslivet, kreativt ledarskap och främjande av kreativitet i grupp, bristfälligt ledarskap och skadeprevention. Nedan redogörs kortfattat för några forskningsprojekt som pågår, är nyligen avslutade eller har just påbörjats.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Psykologi
Originalspråksvenska
Sidor6-7
Nummer3
Tidskrift/dags-eller nyhetstidningSeniorPsykologen
StatusPublished - 2018
PublikationskategoriPopulärvetenskap