Allmänhetens uppfattning kring användandet av bevakningskameror på allmän plats, april 2018

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Abstract

Under första veckan av april 2018 genomfördes 1000 telefonintervjuer på temat allmänhetens atti- tyd till användandet av bevakningskameror på gator och torg. 90% av allmänheten svarade positivt när de ställdes frågan ”Vad tycker du om bevakningskameror på allmän plats?” uppdelat på 49% som ställde sig mycket positiva och 41% som ställde sig ganska positiva. Vidare ansåg 72% av de tillfrågade att det borde sättas upp fler bevakningskameror än vad det finns idag, medan 3% ut- tryckte en önskan om färre bevakningskameror.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • opinionsundersökning, övervakningskameror, sverige, integritet
Originalspråksvenska
FörlagLusax security informatics
Antal sidor4
StatusPublished - 2018 apr 17
PublikationskategoriPopulärvetenskap
Peer review utfördNej