Allmänhetens uppfattning kring användandet av övervakningskameror på gator och torg, augusti 2017

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Abstract

Under andra veckan av augusti genomfördes 1000 telefonintervjuer på temat allmänhetens attityd till användandet av övervakningskameror på gator och torg. 90% av allmänheten svarade positivt när de ställdes frågan ”Vad tycker du om övervakningskameror på allmän plats?” uppdelat på 49% som ställde sig mycket positiva och 41% som ställde sig ganska positiva. Vidare ansåg 72% av de tillfrågade att det borde sättas upp fler säkerhetskameror än vad det finns idag, medan 3% uttryckte en önskan om färre övervakningskameror. Undersökningen innehöll även om frågor om relationen mellan kameraövervaknings på allmän plats och personlig integritet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • opinionsundersökning, övervakningskameror, integritet, sverige
Originalspråksvenska
FörlagLusax security informatics
Antal sidor3
StatusPublished - 2017 okt 2
PublikationskategoriPopulärvetenskap
Peer review utfördNej