An intersectional approach in social epidemiology: Understanding health heterogeneity

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Categorical and anti-categorical approaches to US racial/ethnic groupings: revisiting the National 2009 H1N1 Flu Survey (NHFS)

    Shai Mulinari, Maria Wemrell, Björn Rönnerstrand, SV Subramanian & Juan Merlo, 2018, I : Critical Public Health. 28, 2, s. 177-189

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

  3. 2017
  4. 2016