Analysis and modelling radio-ecological concentration processes of the food chain lichen - reindeer – man. In memory of my fellow Elis Holm Ph.D. professor

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Abstrakt

Vid den första internationella radioekologikonferensen 25-29 april 1966 i Stockholm presenterade jag min studie om överföringen av 55Fe i livsmedelskedjan lav-ren. Det här dokumentet presenterades den 6–9 november 2016 i Sevilla (Spanien) för den 2: a INTERNATIONELLA KONFERENSEN OM RADIOEKOLOGISKA KONCENTRATIONPROCESSER (50 år senare) som organiserades av prof. Elis Holm, Göteborgs universitet (Sverige) och prof. Rafael Garcia-Tenorio, Universitetet i Sevilla (Spanien).
Analys och modellering av den naturliga radioaktiva 210Pb och 210Po i samma livsmedelskedja utfördes med användning av metoderna för partiell minsta kvadratregression (PLS-r) information om den atmosfäriska avsättningen av 210Pb och 210Po härleds från lokala utfällningsdata. Resultatet av modellering av aktivitetskoncentrationen i lav jämförs med experimentella provdata som samlats in under 1966-1971.
Information om konsumtion av renlig lav, gastrointestinal absorption och organfördelning härrör från information i litteraturen. Resultaten av modellering av överföringen av 210Pb och 210Po till renkött, lever och ben från lavkonsumtion jämförs med mätningar av prover som samlats in i Sverige och Finland under 1966-1971.
Slutligen jämförs resultaten av modellering 210Pb och 210Po aktivitetskoncentration i olika människors organ med prover som samlats in från renuppfödare i Sverige och Finland under 1966-1971. Aktivitetskoncentrationen på 210Pb i skelettet modelleras med hjälp av resultaten från att studera kinetiken för bly i skelett och blod hos blyarbetare efter att yrkesexponeringen avslutats. Resultatet av modellering av 210Pb och 210Po-aktivitet i skelett jämförs med prover av tänder från renuppfödare och obduktionsbenprover i Finland

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Modelling, Radioecology, Pathways, PCA, PLSr, food chain, lichen, Reindeer, Man
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-31
Antal sidor31
TidskriftActa Scientiarum Lundensia
Volym2020
Utgåva nummer002
Tidigt onlinedatum2020 jun 26
StatusPublished - 2020 jun 26
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Bibliografisk information

Elis G.G. Holm, professor emeritus at University of Gothenburg, Sweden, died 2020-04-09 at the age of 73 Elis was one of my first doctoral students. whom as early as 1973, studied the naturally occurring radioactive substances lead-210 and polonium-210 in lichen and moss.

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data