Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Vid mitten av 1800-talet öppnades speciella institutioner i Sverige med syftet att ”rädda” prostituerade kvinnor från ett ”förtappat liv” utanför samhällets ramar. Men vilka var de kvinnor som ville rädda, bli räddare? Var deras engagemang ett uttryck för omsorg eller kan det sociala arbetet ses som en klassrelaterad maktutövning, en vilja att kontrollera och disciplinera en speciell grupp kvinnor? Hur uppfattade de kvinnor som levde på prostitution dessa räddningsförsök och hur kunde de använda sig av räddarnas engagemang?

I Ansikte mot ansikte analyseras mötet mellan dessa två kvinnogrupper – räddarna och de som skulle räddas. Mötet studeras framför allt utifrån räddarnas perspektiv och det är räddningsrörelsen som står i fokus, men ett materialfynd har även gjort det möjligt för läsaren att möta en prostituerad kvinnas skildring av räddningsprojektet.

Kvinnoröster från sekelskiftets Sverige berättar om maktrelationer mellan kvinnor, om Jesus betydelse för den ”fallna” kvinnans omvändelse och upprättelse, men även om hur en respektabel kvinnlig sexualitet skapades i relation till en icke-respektabel. Alla slags kvinnor skulle ta plats i det nya samhällets offentliga rum. Materialet bjuder på skildringar av exempelvis gatan som en både lockande och miserabel plats, där räddningskvinnorna i sina strikta dräkter vistades sida vid sida med de utmanande och parfymdoftande kvinnorna med fräcka blickar.

Detaljer

Författare
  • Anna Jansdotter
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 sep 25
Förlag
  • Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Tryckta ISBN91-7139-644-6
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning