Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{af2b7abb7c074960816a320606cd7a9e,
title = "Ansikte mot ansikte. R{\"a}ddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920.",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Vid mitten av 1800-talet {\"o}ppnades speciella institutioner i Sverige med syftet att ”r{\"a}dda” prostituerade kvinnor fr{\aa}n ett ”f{\"o}rtappat liv” utanf{\"o}r samh{\"a}llets ramar. Men vilka var de kvinnor som ville r{\"a}dda, bli r{\"a}ddare? Var deras engagemang ett uttryck f{\"o}r omsorg eller kan det sociala arbetet ses som en klassrelaterad maktut{\"o}vning, en vilja att kontrollera och disciplinera en speciell grupp kvinnor? Hur uppfattade de kvinnor som levde p{\aa} prostitution dessa r{\"a}ddningsf{\"o}rs{\"o}k och hur kunde de anv{\"a}nda sig av r{\"a}ddarnas engagemang? I Ansikte mot ansikte analyseras m{\"o}tet mellan dessa tv{\aa} kvinnogrupper – r{\"a}ddarna och de som skulle r{\"a}ddas. M{\"o}tet studeras framf{\"o}r allt utifr{\aa}n r{\"a}ddarnas perspektiv och det {\"a}r r{\"a}ddningsr{\"o}relsen som st{\aa}r i fokus, men ett materialfynd har {\"a}ven gjort det m{\"o}jligt f{\"o}r l{\"a}saren att m{\"o}ta en prostituerad kvinnas skildring av r{\"a}ddningsprojektet. Kvinnor{\"o}ster fr{\aa}n sekelskiftets Sverige ber{\"a}ttar om maktrelationer mellan kvinnor, om Jesus betydelse f{\"o}r den ”fallna” kvinnans omv{\"a}ndelse och uppr{\"a}ttelse, men {\"a}ven om hur en respektabel kvinnlig sexualitet skapades i relation till en icke-respektabel. Alla slags kvinnor skulle ta plats i det nya samh{\"a}llets offentliga rum. Materialet bjuder p{\aa} skildringar av exempelvis gatan som en b{\aa}de lockande och miserabel plats, d{\"a}r r{\"a}ddningskvinnorna i sina strikta dr{\"a}kter vistades sida vid sida med de utmanande och parfymdoftande kvinnorna med fr{\"a}cka blickar.",
keywords = "Contemporary history (circa 1800 to 1914), private space., public space, difference, ideology, power, women, gender, conversion, revivalist movement, social work, rescue work, reform movement, prostitution, Sweden, 1850-1920, Modern historia (ca. 1800-1914), Contemporary history (since 1914), Nutidshistoria (fr{\aa}n 1914)",
author = "Anna Jansdotter",
note = "Defence details Date: 2004-09-25 Time: 10:15 Place: Department of History, sal 3 External reviewer(s) Name: Rosenbeck, Bente Title: Professor Affiliation: K{\"o}penhamns Universitet ---",
year = "2004",
language = "svenska",
isbn = "91-7139-644-6",
publisher = "Brutus {\"O}stlings Bokf{\"o}rlag Symposion",
school = "Historia",

}