Anställningsbidrag: integration eller etnisk segmentering?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Antalet subventionerade jobb har växt samtidigt som andelen utrikes födda bidragsanställda ökat och andelen funktionsnedsatta minskat. Anställningsbidragen är särskilt frekventa i handels-, restaurang-, städ- och bemanningsbranscherna. I föreliggande studie har samtliga nya anställningsbidrag 2016 i de fyra branscherna i Helsingborg undersökts. En tydlig etnisk segmentering påvisas genom att en betydande del av utrikes födda med subventionerade jobb finns hos arbetsgivare med utrikes bakgrund, medan inrikes födda (inklusive nästan alla funktionsnedsatta) vanligen finns hos arbetsgivare med inrikes bakgrund. De flesta bidragsanställda hos arbetsgivarna med utrikes bakgrund finns i mindre företag utan kollektivavtal. En slutsats är att anställningsbidragen riskerar förstärka den etniska segmenteringen på arbetsmarknaden.
The number of persons in Sweden with subsidized jobs has grown. At the same time, the share of foreign-born with subsidized jobs has increased, while the share of disabled has declined. The subsidized jobs are most common in the retail, restaurant, cleaning and staffing sectors. The present study investigates all new subsidized jobs in 2016 in these sectors in Helsingborg. The study found clear signs of ethnic segmentation as a significant share of foreign-born persons with subsidized jobs had employers with a foreign background, while the domestic-born (including almost all disabled) usually had native employers. Most subsidized jobs provided by employers with a foreign background were in small firms without collective agreements. A conclusion is that subsidized jobs risk reinforcing the ethnic labour market segmentation.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi

Nyckelord

  • anställningsbidrag, subventionerade jobb, etnisk segmentering, integration, handel, hotell- och restaurangbranschen, bemanning, städbranschen, exploatering, Helsingborg, nystartsjobb, instegsjobb, lönebidrag, extratjänst, utvecklinganställning, funktionsnedsatt, inrikes född, utrikes född, invandrare, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, anställd, subsidized job, ethnic segmentation, collective agreement, disabled, foreign-born, kollektivavtal, sociologi, socciology, migration, privata tjänstenäringar, låglönejobb, utländsk bakgrund, småföretag, nyanlända, långtidsarbetslösa, a-kassa, fackförening
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)30-52
Antal sidor23
TidskriftArbetsmarknad & Arbetsliv
Volym2020
Utgåva nummer1
Tidigt onlinedatum2020 mar 6
StatusPublished - 2020 apr 24
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Visa alla (2)

Related projects

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Visa alla (1)