Anställningsbidragens roll i handeln: En jämförelse med branscherna hotell- och restaurang, städ och bemanning

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{2c9d9e1eeb5642d9bf3f9e636ad36565,
title = "Anst{\"a}llningsbidragens roll i handeln: En j{\"a}mf{\"o}relse med branscherna hotell- och restaurang, st{\"a}d och bemanning",
keywords = "anst{\"a}llningsbidrag, subventionerade jobb, Arbetsf{\"o}rmedlingen, Handelsr{\aa}det, sociologi, sociology, bidragsanst{\"a}lld, handeln, Hotell & Restaurang, st{\"a}dbranschen, bemanning, bidragsanst{\"a}llning, kollektivavtal, arbetsgivare, sm{\aa}f{\"o}retag, a-kassa, exploatering, utrikes f{\"o}dd, inrikes f{\"o}dd, enkla jobb, fackf{\"o}rening, nystartsjobb, extrajobb, l{\"o}nebidrag, utvecklingsanst{\"a}llning, trygghetsanst{\"a}llning, introduktionsjobb, dagligvaruhandel, fackhandel, partihandel, funktionsnedsatt",
author = "Olle Fr{\"o}din and Anders Kjellberg",
year = "2019",
month = oct,
day = "21",
language = "svenska",
isbn = "978-91-86508-60-9",
volume = "2019:6",
publisher = "Handelsr{\aa}det",

}