Antibiotics in patients on chemotherapy; aspects on pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions with antineoplastic drugs

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Dagens behandling av cancer, inklusive blodmaligniteter, har blivit mer effektiv genom andvändning av potenta, cytostatiska läkemedel. Cytostatika medför att patienternas normala infektionsförsvar försvagas och att risk finns för livshotande infektioner, särskilt i perioder av neutropeni(lågt antal vita blodkroppar). Det är viktigt att dessa patienter vid infektionstecken får fullgod antibiotikabehandling då de inte själva kan bidra med kroppens eget försvar på ett optimalt sätt. Fullgod antibiotikabehandling innebär att adekvat antibiotika ges med tanke på vilka bakterier som vanligen förorsakar infektioner hos dessa patienter, och att doseringen av valt antibiotika är optimal. Avhandlingsarbetet belyser olika aspekter på antibiotikas kinetik hos cytostatikabehandlade och dynamiska interaktioner mellan antibiotika och cytostatika. Resultat: 1) Om man kortar doseringsintervallet för de undersökta anibiotika meropenem och ceftazidim till 6 timmar får man en längre tid över MIC, vilket är målet för dessa immunsvaga patienter. Alternativt kan kontinuerlig infusion av antibioitka ges. 2) Även patienter med symtom på svår tarmpåverkan efter cytostatika kan rekommenderas sedvanlig dos av trimetoprim-sulfa som profylax. 3) De aktuella antibiotikas bakteriedödande effekt var i de flesta fall densamma med och utan cytostatika. Enstaka observationer gjordes av synergistiskt ökad bakteriedödande effekt mellan kombinationerna tobramycin och 5-FU samt tobramycin och doxorubicin mot stafylokocker. De studerade kombinationerna av antibiotika (meropenem, ceftazidim, tobramycin) och cytostatika (5-FU, doxorubicin, etoposide) kan administreras tillsammans utan risk för att antibiotikas effekt påverkas negativt. 4) ciprofloxacin + 5-FU och meropenem + 5-FU gav upphov till synergistiskt förlängd postantibiotisk effekt mot S. epidermidis. 5-FU avbröt produktionen av slem hos de påverkade stammarna, och detta kan ha bidragit till den förlängda postantibiotiska effekten. 5) Tarmfloran påverkades i de flesta fall inte i samband med att patienterna fick cytostatika. Dock ökade bakteriearten Bacteroides och jästsvamp signifikant i antal hos enstaka patienter i samband med cytostatikabehandling. Större studier behövs för att kunna dra slutsatser som kan användas kliniskt.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Infektionsmedicin

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 mar 15
Förlag
  • Ulla Wetterlundh, Dep. of Infectious Diseases, University Hospital of Lund, SE-22185 Lund, Sweden,
StatusPublished - 2002
PublikationskategoriForskning