Appropriating Facebook : Enacting Information Literacies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2019
  2. Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

    Fredrik Hanell, 2019, Lund: Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 364 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)