Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Standard

Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv. / Dahlstrand, Karl.

Festskrift till Karsten Åström. red. / Karl Dahlstrand. Lund : Juristförlaget i Lund, 2016. s. 131.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Harvard

Dahlstrand, K 2016, Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv. i K Dahlstrand (red.), Festskrift till Karsten Åström. Juristförlaget i Lund, Lund, s. 131.

APA

Dahlstrand, K. (2016). Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv. I K. Dahlstrand (Red.), Festskrift till Karsten Åström (s. 131). Juristförlaget i Lund.

CBE

Dahlstrand K. 2016. Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv. Dahlstrand K, redaktör. I Festskrift till Karsten Åström. Lund: Juristförlaget i Lund. s. 131.

MLA

Dahlstrand, Karl "Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv". Dahlstrand, Karl (red.). Festskrift till Karsten Åström. Lund: Juristförlaget i Lund. 2016, 131.

Vancouver

Dahlstrand K. Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv. I Dahlstrand K, redaktör, Festskrift till Karsten Åström. Lund: Juristförlaget i Lund. 2016. s. 131

Author

Dahlstrand, Karl. / Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv. Festskrift till Karsten Åström. redaktör / Karl Dahlstrand. Lund : Juristförlaget i Lund, 2016. s. 131

RIS

TY - CHAP

T1 - Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv

AU - Dahlstrand, Karl

N1 - Asp, P., Ulväng, M. (2014) Straffrätt. En kortfattad översikt, Uppsala: Iustus. Aubert, V. (1972) Rättssociologi, Stockholm: Aldus.
 Axberger, H. G. (1994) Pressetik: En översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt, Stockholm: Norstedts Juridik. 
Banakar, R. (1994) Rättens dilemma. Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle, Lund: Bokbox. 
Christie, N. (1982) Pinans gränser, Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
d’ Haenens, L., Vandoninck, S., Donoso, V. (2013) How to cope and build online resilience? EU kids online, January, s. 1-15, London: EU Kids Online Network. Dahlstrand, K. (2012) Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkning- sersättning till brottsoffer, Lund: Lund Studies in Sociology of Law. Dahlstrand, K. (2013) Norms about norms: A Hartian perspective, i Social And Legal Norms. Towards a Socio-legal Understanding of Normativity, M., Baier, (red.), Farnham: Ashgate. Diesen, C., red. (2005) Likhet inför lagen, Stockholm: Natur & Kultur.
Dufwa, B. W. (1993) Flera skadeståndsskyldiga, del 3, Stockholm: Juristförlaget. Durkheim, É. (1964) The Division of Labor in Society, New York: The Free Press. Ekelöf, P. O. (1942) Straffet, skadeståndet och vitet – en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt, Uppsala: Uppsala Universitets Årsskrift.
 Falk, E. (2011) Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala En historisk talaktsanalys, Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 
Fuller, L. (1969) The Morality of Law, New Haven, CT: Yale University Press. Granström, G., red. (2004) Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten. Uppsala: Uppsala Publishing House.
 Gunnarsson, Å., Svensson, E. M. (2009) Genusrättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur. Gustafsson, H. (2002). Rättens polyvalens. En rättsvetenskaplig studie av sociala rättig- heter och rättssäkerhet, Lund: Lund Studies in Sociology of Law.
 Gustafsson, H. (2011) Rättens dissens. Om det rättsliga vetandet, Göteborg: Juridiska institutionens skriftserie. 
Halder, D., Jaishankar, K. (2011) Cyber Gender Harassment and Secondary Victimization: A Comparative Analysis of the United States, the UK, and India, Victims & Offenders, vol 6 (4), 386–398.
 Habermas, J. (1994) Samhällsvetenskapernas logik, Göteborg: Daidalos.
 Hart, H. L. A. (1997) The Concept of Law, Oxford: Oxford University Press. Holmqvist, L, m. Fl., (2007) Brottsbalken. En kommentar, del I, Stockholm: Norstedts Juridik.
 Hydén, H. (2002) Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur.
Hydén, H., Hydén, T. (2011) Rättsregler: En introduktion till juridiken, Lund: Studentlitteratur.
 von Ihering, R. (1941) Striden för rätten, Stockholm: Natur och Kultur. Leijonhufvud, M., Wennberg, S. (2013) Straffansvar, Stockholm: Norstedts Juridik. Lernestedt, C., Tham, H. (2011) Brottsoffret och kriminalpolitiken, Stockholm: Norstedts juridik.
 Lindstedt Cronberg, M. (2011) Från målsägande till brottsoffer. Milstolpar och kursändringar längs med vägen, i Brottsoffret och kriminalpolitiken, Lernestedt, C., Tham, H. (red), Stockholm: Norstedts juridik.
 Luhmann, N. (2004) Law as a social system. Oxford: Oxford University Press. Modéer, K. Å. (2009) Juristernas nära förflutna. Rättskulturer i förändring, Stockholm: Santérus Förlag. 
Mäkinen, T. (l983) Vad är ära?, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, nr 1, s. 19–30. Nelson, A. (1950) Rätt och ära: studier i svensk straffrätt, Uppsala: Lundequist. Perry, B., Olsson, P. (2009) Cyberhate: The globalization of hate. Inf. Commun. Technol. Law, vol 18, s. 185–199. Pound, R. (1915) Interests of Personality, i Harvard Law Review, vol 28, nr 5, s. 445– 456. de los Reyes, P., Mulinari, D. (2005) Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber. Schultz, M. (2012) Förtal och integritet, i Juridisk Publikation, nr 2, s. 207–237. Schultz, M., m.fl., (2013) Näthat. Rättigheter och möjligheter, Stockholm: Karnov Group.
 Sjöberg, F. (2015) Lambertz lika orädd som Guillou, Svenska Dagbladet, 5 maj. Svensson, M., Dahlstrand, K. (2014). Nätkränkningar. Svenska ungdomars normer och beteenden, Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tham, H. (2011) Brottsoffrens uppkomst och utveckling som offentlig fråga i Sverige, i Brottsoffret och kriminalpolitiken, Lernestedt, C., Tham, H. (red), Stockholm: Norstedts juridik. 
Wennerström, B. (2005) Rättens individualisering: mot en ny juridisk antropologi, Uppsala: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
 Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations, Oxford: Wiley-Blackwell. Åström, K. (1988). Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning. En studie av parallella normbildningsprocesser, Lund: Lund Studies in Law and Society.
 Åström, K. (2013) Parallel norm creating processes, i Social and Legal Norms. Towards a Socio-legal Understanding of Normativity, M., Baier, (red.), Farnham: Ashgate. Östergren, K. (2005) Gangsters: roman. Stockholm: Bonnier.

PY - 2016/12/10

Y1 - 2016/12/10

KW - Rättsscociologi

KW - ära

KW - brottsoffer

KW - nätkränkningar

KW - förtal

M3 - Kapitel samlingsverk

SN - 9789154405695

SP - 131

BT - Festskrift till Karsten Åström

A2 - Dahlstrand, Karl

PB - Juristförlaget i Lund

CY - Lund

ER -