Arbetararistokratin : En begreppsarkeologi

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Abstract

I mitten av 1970-talet skrev jag tre artiklar om begreppet ”arbetararistokrati” vilka publicerades i tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia under rubrikerna ”Teorier om reformism och arbetararistokrati hos Engels och Lenin” nr 6 (1974), ”Arbetararistokrati och reformism. Del I: Den kommunistiska traditionen efter Lenin” i nr 11–12 (1977) samt ”Arbetararistokrati och reformism. Del II: Från Komintern till socialhistorien” i nr 13–14 (1978). De återges här i den form de publicerades, men de två senare har fått nya rubriker. Jag har samlat artiklarnas referenser i en bibliografi.  I en nyskriven efterskrift resonerar jag kring varför begreppet ”arbetararistokrati” en gång tycktes värt att analysera så pass ingående som jag gjorde. Jag anför däri 1960- och 1970-talens livaktiga samhällsvetenskapliga forskning och diskussion om arbetarklassens förborgerligande och avradika- lisering. Det övergripande problem som framträder är förhållandet mellan social skiktning och politiskt-ideologiskt ställningstagande. I efterskriften ger jag också en kort översikt av hur begreppet kommit att användas under senare år.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi

Nyckelord

  • arbetararistokrati, avradikalisering, arbetarklassens övre skikt, förborgerligande, Engels, Lenin, Eric Hobwbaem, Sociology, Sociologi
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagArkiv förlag
Antal sidor152
ISBN (elektroniskt)978-91-7924-341-8
ISBN (tryckt)978-91-7924-340-1
StatusPublished - 2020
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa