Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning : en diskussion om arbetslöshet och social politik i Sverige 1830-1920

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I debatterna om sociala och ekonomiska frågor under 1800-talets första hälft utvecklades grundvalarna för de förhållningssätt till arbetslöshetsfrågan som sedan återkommit i skilda former. Det gällde t.ex. det perspektiv som betonade politikens roll och behovet av statlig intervention för att stimulera produktion och sysselsättning. Det gällde också det renodlade marknadsliberala perspektivet på sociala - tilltron till marknadernas problemlösande förmåga utan statligt intrång och statliga tvångsåtgärder.

Arbetslinjen har alltid utgjort en central ingrediens i den svenska debatten om arbetslöshetsfrågan. Arbetslinjen i allmänhet och frågan om produktiva allmänna arbeten i synnerhet går alltså längre tillbaka än vad som tidigare framhållits i forkningen. Debatten om arbetslinjens inriktning har avspeglat skilda uppfattningtar om statens roll i ekonomin och har tenderat att komma tillbaka under perioder med särskilt stora omställnings- och snpassningsproblem på arbetsmarknaden.

I avhandlingen behandlas arbetslöshetsfrågans uppkomst och utveckling i Sverige från det tidiga 1800-talets undsättningspolitik till 1920-talets AK-politik. De första arbetslöshetspolitiska ansatsernja har inte uppmärksammats i tidigare forskning.

Detaljer

Författare
  • Jonas Olofsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 jan 25
Förlag
  • Studentlitteratur AB
Tryckta ISBN91-7966-400-8
StatusPublished - 1996
PublikationskategoriForskning