Artificiell intelligens som livsform: Om autonoma vapensystems rättsliga ställning

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Artificiell intelligens bryter med invanda sätt att tänka kring å ena sidan objekt, ting, teknologiska artefakter och, å andra sidan, handlande subjekt. Somliga tänker rent av på artificiell intelligens som en ny form av liv. En sfär där artificiell intelligens står inför ett genombrott är i krig. Av förklarliga skäl finns starka åsikter om detta. Utvecklingen förkastas som innebärandes slutet på ”humanitet” i krig med krav på ett omedelbart stopp av utveckling och användning och, motsatt, omfamnas, med förhoppningar om en dramatisk ökning av militära styrkors effektivitet. Teknologin tycks erbjuda möjlighet att befästa större områden militärt, nå djupare in på fienders territorium och utökad uthållighet på slagfältet utan risk för egna soldater och till, på sikt, lägre kostnad.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik

Nyckelord

  • Folkrätt
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationLiv
Undertitel på gästpublikationUtomjordiskt, syntetiskt, artificiellt
RedaktörerJessica Abbott, Erik Persson
FörlagThe Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University
ISBN (tryckt)9789198439403
StatusPublished - 2017 dec 1
PublikationskategoriPopulärvetenskap
Peer review utfördNej

Related projects

Visa alla (1)