Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers historiska tänkande

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Cathrin Backman Löfgren
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-86973-03-2
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data