Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers historiska tänkande

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Bibtex

@phdthesis{fcdd3c7c00f04c04baeff971d0e213ca,
title = "Att digitalisera det f{\"o}rflutna: en studie av gymnasieelevers historiska t{\"a}nkande",
author = "{Backman L{\"o}fgren}, Cathrin",
year = "2012",
language = "svenska",
isbn = "978-91-86973-03-2",
publisher = "Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet",
school = "Historia",

}