Att finna meningen i ett historieprov: en studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Abstract

Abstract not available

Detaljer

Författare
  • Lars Andersson Hult
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • NN, NN, handledare, Extern person
Tryckta ISBN978-91-86973-05-6
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data