Att förebygga verksamhetsavfall

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

- Rapporten beskriver hur företrädare för organisationer inom mat, textil,
elektronik samt bygg och rivning ser på förebyggande av verksamhetsavfall.
- Intervjupersonerna identifierar tre hinder för avfallsförebyggande av
verksamhetsavfall: ett snävt företagsekonomiskt synsätt, en avsaknad av
tekniska lösningar, organisatoriska normer som inte har sin grund i att
förebygga uppkomsten av avfall.
- Att utveckla förebyggande av verksamhetsavfall kräver att det görs mer
ekonomiskt försvarbart, att materialkunskapen ökar, samt att den
organisatoriska förebyggande kompetensen breddas.
- Att producera avfall är den normala i organisatoriska praktiken.
Avfallsförebyggande förblir något udda.
- Avfallsförebyggande policys borde inriktas på att av-normalisera
avfallsproduktion.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Företagsekonomi

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagDepartment of service management and service studies, Lund university
Antal sidor34
StatusPublished - 2020 mar 10
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnRe:Source

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data