Att förstå Kinas nutida militära strategier

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Abstract

Bokanmälan av (1) Peter Mattis: Analyzing the Chinese Military. A Review Essay and Resource Guide on the People’s Liberation Army [2015] och (2) Joe McReynolds (red): China’s Evolving Military Strategy [2016]

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Kinas militära strategier, Kinas försvarsmakt (Folkets befrielsearmé), juridisk krigföring, Folkrättskrigföring, Opinionskrigföring, Moderna krigföringsmetoder, Folkrättens roll i Kinas militära strategier
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)152-172
Antal sidor21
TidskriftKungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift
Volym223
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2019
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Bibliografisk information

Bokanmälan av (1) Peter Mattis: Analyzing the Chinese Military. A Review Essay and Resource Guide on the People’s Liberation Army [2015] och (2) Joe McReynolds (red): China’s Evolving Military Strategy [2016]. Recensionen av dessa verk ger i sin tur anledning att presentera tre moderna kinesiskspråkiga publikationer, vilkas grundläggande betydelse för kinesiskt militärstrategiskt tänkande inte kan skattas högt nog: ”Militärstrategins vetenskap”, två från varandra oberoende verk, å ena sidan år 2013 av Militärvetenskapsakademin och å andra sidan år 2015 av Nationella försvarsuniversitetet under identisk huvudtitel utgivna framställningar, samt ”Inledningen till opinionskrigföring, psykologisk krigföring och juridisk krigföring”, utgiven år 2014 av Nationella försvarsuniversitetet.