Att forska om lärande i konst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Syftet med artikeln är att ur ett pedagogiskt teoretiskt perspektiv diskutera några möjliga ingångar till forskning om dagens lärande i konst. Uppfattningen om vad en konstnärs arbete innebär påverkar vår förståelse av vad lärande i konst innebär. Lika betydelsefull är den innebörd som ges lärande. I den första delen av artikeln presenteras och diskuteras därför tre sätt att se på en konstnärs arbete utifrån synen på konstnären som hantverkare, som geni samt som utforskare. I den andra delen av artikeln relateras sedan tre perspektiv på lärande - ett kognitivt, ett sociokulturellt och ett fenomenografiskt - till de sätt att se på en konstnärs arbete som presenterats. De olika perspektivens relation till sätten att se på en konstnärs arbete analyseras och diskuteras. Den avslutande diskussionen fokuseras på möjligheter till forskning om lärande i konst i förhållande till samtida konstutbildning. Fenomenografins relationella kunskapssyn framhålls som ett fruktbart alternativ till en konstruktivistisk syn på kunskap.

Detaljer

Författare
  • Ann-Mari Edström
Externa organisationer
  • External Organization - Unknown
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)195-213
TidskriftPedagogisk forskning i Sverige
Volym11
Utgivningsnummer3
StatusPublished - 2006
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
Externt publiceradJa

Relaterad forskningsoutput

Edström, A-M., 2008, 201 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1)