Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{598003a2382640adb33eba6d65e5a9af,
title = "Att lyssna till r{\"o}ster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv.",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Detta {\"a}r en avhandling om hur en del av v{\aa}rt meningsskapande g{\aa}r till, sedd genom {\aa}tta studenters anv{\"a}ndning av sina kontextuella resurser. Den handlar om hur vi lyssnar till auditiva, visuella och upplevda r{\"o}ster, och hur vi talar med st{\"o}d av dessa r{\"o}ster n{\"a}r vi skapar och utvecklar v{\aa}r egen r{\"o}st. Detta kallar jag f{\"o}r rapporterat lyssnande, d.v.s. dessa yttranden visar att ett tidigare lyssnande {\"a}gt rum. I den empiriska unders{\"o}kningen anv{\"a}nder jag tv{\aa} metoder f{\"o}r att besvara klassrumsfr{\aa}gan och visa vilka kontextuella resurser som utnyttjas och vilken funktion de f{\aa}r i den nya kontexten. N{\"a}r det g{\"a}ller de rapporterade r{\"o}sternas f{\"o}rekomst anv{\"a}nder jag manifest intertextualitet som metod och redovisar resultaten i form av en lyssnarrepertoar och olika lyssnartyper. N{\"a}r det g{\"a}ller de rapporterade r{\"o}sternas funktion anv{\"a}nder jag retorik som metod och redovisar resultaten i form av en lyssnarprofil och olika lyssnarpositioner. I det f{\"o}rra fallet pekar responsen bak{\aa}t och synligg{\"o}r studenternas r{\"o}strespons, allts{\aa} med vilka r{\"o}ster de f{\"o}r en dialog. I det senare fallet pekar responsen fram{\aa}t och synligg{\"o}r studenternas r{\"o}stanv{\"a}ndning, allts{\aa} f{\"o}r vilka syften de f{\"o}r dialogen vidare. Med ett vidgat lyssnandebegrepp och Bakhtins r{\"o}stbegrepp syftar jag till en integrerande och helhetsorienterande ansats som gestaltar undervisningsdiskursens m{\aa}ngst{\"a}mmighet och d{\"a}r studenternas samspel med olika slags r{\"o}ster i tid och rum h{\"o}rs i den aktuella interaktionen. I avhandlingstexten lyssnar l{\"a}saren p{\aa} samma s{\"a}tt till m{\aa}nga andra r{\"o}ster {\"a}n f{\"o}rfattarens (framvuxna) st{\"a}mma. En del r{\"o}ster citeras eller refereras uttryckligen, i enlighet med den skriftliga genren och vetenskapliga traditionen, medan andra r{\"o}ster mera st{\aa}r att l{\"a}sa mellan raderna eller ekar fr{\aa}n en fond av gemensamma kulturerfarenheter. Oavsett vilket gestaltar denna polyfoni av r{\"o}ster f{\"o}r ett {\"o}gonblick ett n{\"a}tverk av st{\"a}ndigt p{\aa}g{\aa}ende r{\"o}stm{\"o}ten och r{\"o}stsamspel som v{\"a}ntar p{\aa} sin r{\"o}strespons, vars r{\"o}stanv{\"a}ndare rekontextualiserar yttrandet och anv{\"a}nder det f{\"o}r nya {\"a}ndam{\aa}l i nya sammanhang i talkommunikationens spr{\aa}kliga och kontextuella rymd. Men den h{\"a}r avhandlingen handlar inte om ett etablerat svenskt forskningsf{\"a}lt med en bekant forskningsbakgrund, k{\"a}nda definitioner och v{\"a}lbepr{\"o}vade teorier och metoder. Genom unders{\"o}kningen av aspekten Lyssna i modersm{\aa}lets utbildningsdokument och introduktionen av det internationella lyssnarf{\"a}ltet har jag ist{\"a}llet pekat p{\aa} ”en n{\"a}stan vit fl{\"a}ck p{\aa} kartan”. Vidare har jag f{\"o}rs{\"o}kt fylla denna tomhet med en begreppsutredning som visar p{\aa} en vid begreppsdom{\"a}n f{\"o}r begreppet {\textquoteright}lyssna{\textquoteright} i svenska spr{\aa}ket, d{\"a}r begreppsbest{\"a}mningen inneh{\aa}ller s{\aa}v{\"a}l en social och dynamisk som holistisk dimension. N{\"a}r det g{\"a}ller synen p{\aa} s{\aa}v{\"a}l det sn{\"a}vare perspektivet med aspekten Lyssna som det vidare perspektivet med det vidgade lyssnandebegreppet, blir konsekvenserna av avhandlingen en str{\"a}van efter ett helhetsperspektiv som pekar p{\aa} uppl{\"o}sningen av traditionella gr{\"a}nser. F{\"o}r aspekten Lyssna handlar det om uppl{\"o}sningen av uppdelningen mellan reception och expression, d{\"a}r de traditionella in- och uttrycksformerna i svensk{\"a}mnet kompletteras, likst{\"a}lls och dialogiseras med en alternativ aspektmodell i en spr{\aa}klig rymd som omfattar olika former f{\"o}r spr{\aa}klig mediering inom alla {\"a}mnesomr{\aa}den. F{\"o}r det vidgade lyssnandebegreppet g{\"a}ller uppl{\"o}sningen synen p{\aa} inneh{\aa}llet och den betydelse som traditionellt tillm{\"a}ts olika {\"a}mnen och medium, vilka ist{\"a}llet likst{\"a}lls genom att olika {\"a}mnesstoff f{\aa}r kvalificera sig och att alla erfarenheter, oavsett hur de medieras, ges en r{\"o}st i rapporterat lyssnande. Den h{\"a}r avhandlingen handlar fr{\"a}mst om lyssnande i ett didaktiskt perspektiv. Unders{\"o}kningen synligg{\"o}r undervisningsdiskursens polyfona karakt{\"a}r, uppm{\"a}rksammar det dialogiska samspelet mellan olika kontextuella resurser, och understryker betydelsen av att de studerande aktiverar dessa kontextuella resurser i ett spr{\aa}kutvecklande syfte. Rapporterat lyssnande beskriver klassrummets m{\aa}ngst{\"a}mmighet ur ett lyssnarperspektiv. Av lyssnarrepertoaren framg{\aa}r till vilka erfarenheter i tid och rum som de studerande riktar sin uppm{\"a}rksamhet under handledningsprocessen. Lyssnarprofilen visar hur de anv{\"a}nder dessa r{\"o}ster under gruppinteraktionen. Detta pekar p{\aa} s{\aa}v{\"a}l lyssnandets betydelse i l{\"a}roprocessen som responsens betydelse f{\"o}r f{\"o}rst{\aa}else och gruppens betydelse f{\"o}r l{\"a}rande. Rapporterat lyssnande {\"a}r slutligen ocks{\aa} en didaktisk ing{\aa}ng till ett spr{\aa}kutvecklande arbete med utg{\aa}ngspunkt i den studerandes individuella r{\"o}sterfarenheter och r{\"o}stupplevelser. Att lyssna till r{\"o}ster kan d{\aa} vara att utvecklas spr{\aa}kligt tillsammans genom att lyssna uppm{\"a}rksamt till andras r{\"o}ster p{\aa} olika s{\"a}tt, att rikta sitt lyssnande i tid och rum via olika former av spr{\aa}klig mediering, och att vara lyh{\"o}rd f{\"o}r s{\aa}v{\"a}l den egna inre r{\"o}sten som hur den egna skapade och skapande r{\"o}sten v{\"a}xer och utvecklas som en konstant r{\"o}stf{\"o}r{\"a}ndring. Att lyssna till r{\"o}ster kan vara att lyssna till det totala r{\"o}stsamspelet i den lyssnande m{\"a}nniskans dialogiska existens.",
keywords = "Syllabus for Swedish, Pedagogy and didactics, Teacher Education, Educational History, Talk in Interaction, Group Talks, Classroom Research, Listening Practice, Listening Instruction, Listening Research, Listening Theory, Meaning Determination, Semantics, Listening Reception, Rhetoric, Intertextuality, Reported Listening, Response, Context, Dialogue, Long-term Listening, Utterance, Mikhail Bakhtin, Voice, Pedagogik, didaktik, Scandinavian languages and literature, Nordiska spr{\aa}k (spr{\aa}k och litteratur)",
author = "Kent Adelmann",
note = "Defence details Date: 2002-12-19 Time: 10:15 Place: School of Education, Malm{\"o} External reviewer(s) Name: L{\o}kensgard Hoel, Torlaug Title: Professor Affiliation: NTNU, Trondheim ---",
year = "2002",
language = "svenska",
isbn = "91-85042-01-3",
series = "Avhandlingar fr{\aa}n L{\"a}rarutbildningen vid Malm{\"o} h{\"o}gskola",
publisher = "School of Education, Malm{\"o} University",
school = "Avdelningen f{\"o}r id{\'e}- och l{\"a}rdomshistoria",

}