Att omsätta lag i handling: Polisens förutsättningar i det professionella handlingsutrymmet

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

I kapitlet resoneras utifrån ett rättssociologiskt perspektiv, kring vilka möjligheter barnkonventionen som lag har att förändra yrkesverksammas arbete i praktiken, med poliser som exempel. Poliser kan, liksom flera andra offentligt anställda tjänstepersoner, ses som ”gräsrotsbyråkrater” vars handlingsutrymme påverkas och styrs av en mängd andra faktorer förutom lagstiftning. I kapitlet diskuteras bland annat kompetens och resurser som viktiga faktorer för barnkonventions möjligheter att få genomslag i polisens arbete med barn.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationPerspektiv på barnkonventionen
Undertitel på gästpublikationForskning, teori och praktik
RedaktörerSonander Anna, Ponnert Lina
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur
Kapitel6
ISBN (tryckt)9789144125015
StatusPublished - 2019 nov 15
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej