Att se undervisningen genom elevernas ögon: En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Handledare/Biträdande handledare
  • Nilsson, Pernilla, handledare, Extern person
  • Ekelund, Nils , Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2019 mar 29
UtgivningsortLund
Tryckta ISBN978-91-88899-26-2
Elektroniska ISBN978-91-88899-27-9
StatusPublished - 2019 mar 4
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2019-03-29 Time: 13:15 Place: C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund External reviewer(s) Name: Lund Nielsen, Birgitte Title: docent Affiliation: Aarhus Universitet ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data