Att sminka de döda

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Abstract

Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under, och i fokus för min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik. I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur, kultur, moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001, efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll, något om dess mottagande, samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder, för att visa på hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hållning till och inför döden. Jag tar fasta på hur musik, rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina läsningar av Six Feet Under hämtar jag bland annat från intermedialitetsforskning. Den text som här presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under är en modifierad version av min essä ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under”, publicerad i volymen Förgängligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling, karaktärer och reception, för att sedan via ett antal nedslag diskutera hur serien på olika sätt gestaltar döden som kulturell konstruktion och naturfenomen. Därefter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kulturstudier

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationACSIS: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden
RedaktörerAndreas Nyblom
FörlagLinköping University Electronic Press
Sidor397-408
Antal sidor11
VolymKultur~Natur 2009 - Conference Proceedings
StatusPublished - 2009
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
EvenemangACSIS Kultur~Natur 2009: Konferens för kulturstudier - Linköping University, Norrköping, Sverige
Varaktighet: 2009 jun 152009 jun 17

Publikationsserier

Namn
Nummer40
VolymKultur~Natur 2009 - Conference Proceedings
ISSN (tryckt)1650-3740
ISSN (elektroniskt)1650-3686

Konferens

KonferensACSIS Kultur~Natur 2009
LandSverige
OrtNorrköping
Period2009/06/152009/06/17