Att vara till för alla men inte för allt: folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Denna promemoria bygger på resultat från en kvalitativ studie av folkbibliotek i fem skånska kommuner som 2018 publicerats i rapporten Styrdokumenten i vardagen: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner. Studien genomfördes under 2016 och 2017 av Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson. Fokus för studien var dels att undersöka hur centrala aktörer uppfattar och förhåller sig till styrdokument samt om och i så fall hur skrivningar i styrdokumenten gestaltas i det dagliga arbetet vid folkbibliotek. Promemorian innehåller även rekommendationer för folkbibliotek, baserade på studiens resultat och i första hand riktade till politiker med ansvar för folkbiblioteks- frågor samt till folkbibliotekschefer.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagInstitutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
UppdragsgivareRegion Skåne kulturförvaltningen
Antal sidor13
StatusPublished - 2019 feb 5
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Rivano Eckerdal, J. (Inbjuden talare)
2019 feb 13

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Rivano Eckerdal, J. (intervjuad), Carlsson, H. (medverkande)
2019 feb 11

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Visa alla (3)