Att vara till för alla men inte för allt: folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{a56ee8dd9ffd49d5be608538df4f5ddf,
title = "Att vara till f{\"o}r alla men inte f{\"o}r allt: folkbibliotekariers demokratifr{\"a}mjande arbete",
abstract = "Denna promemoria bygger p{\aa} resultat fr{\aa}n en kvalitativ studie av folkbibliotek i fem sk{\aa}nska kommuner som 2018 publicerats i rapporten Styrdokumenten i vardagen: en unders{\"o}kning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse f{\"o}r folkbibliotek i fem sk{\aa}nska kommuner. Studien genomf{\"o}rdes under 2016 och 2017 av Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson. Fokus f{\"o}r studien var dels att unders{\"o}ka hur centrala akt{\"o}rer uppfattar och f{\"o}rh{\aa}ller sig till styrdokument samt om och i s{\aa} fall hur skrivningar i styrdokumenten gestaltas i det dagliga arbetet vid folkbibliotek. Promemorian inneh{\aa}ller {\"a}ven rekommendationer f{\"o}r folkbibliotek, baserade p{\aa} studiens resultat och i f{\"o}rsta hand riktade till politiker med ansvar f{\"o}r folkbiblioteks- fr{\aa}gor samt till folkbibliotekschefer.",
author = "{Rivano Eckerdal}, Johanna",
year = "2019",
month = "2",
day = "5",
language = "svenska",
publisher = "Institutionen f{\"o}r kulturvetenskaper, Lunds universitet",

}