Av kärlek och plikt: att bli familjehem till ett barnbarn, syskon eller syskonbarn

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

I denna avhandling står släktinghemsföräldrar i fokus och stor vikt har lagts vid
deras erfarenheter av att ta hand om ett släktingbarn, något som sällan
uppmärksammas i forskning kring släktingplacering. Det övergripande syftet med studien har varit att utifrån ett livsloppsperspektiv och med familjeteoretiska begrepp analysera vad det kan innebära att ta hand om en familjemedlems barn genom ett formellt åtagande som familjehem.
Drygt 40 släktinghemsföräldrar i 31 olika släktinghem intervjuades angående deras olika erfarenheter och tankar.
Släktinghemmet och släktinghemsfamiljen har analyserats dels utifrån att placering i släktinghem är en insats inom socialtjänstens ram, dels med fokus på att släktinghemsfamiljen är en slags familj i sig med särskilda förutsättningar. När placeringen som insats uppmärksammas har det formella åtagandet som familjehemsförälder varit i centrum, till exempel att de av socialtjänsten måste godkännas som släktinghemsföräldrar och att vårdens upphörande regleras i lag. Familjeteoretiska begrepp har varit relevanta när analytiskt fokus istället har riktats mot hur familjemedlemmar agerar för att ”göra” familj (doing family).
Bakom begreppet släktinghem finns en mångfacetterad grupp människor och
alla släktinghemsföräldrar har sin unika livshistoria att berätta. Den ofta krokiga
väg som deras livslopp tagit vittnar om släktinghemsföräldrars komplexa situation.
Det som förenar släktinghemsföräldrarna är deras beskrivning av att de av kärlek och plikt tar hand om barnet och att de skildrar sin uppgift med stort engagemang. De vill vara en resurs så länge barnet behöver dem. En förhoppning är att synliggörandet av släktinghemsfamiljen med dess styrkor, svagheter och behov kommer att öka kunskapen om denna särskilda vårdform på så sätt att stöd och insatser anpassas därefter. En annan förhoppning är att bidra till familjeforskningens mångfald av familjeformer genom att addera en särskild familjeform som sällan skildras – släktinghemsfamiljen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • släktinghem, släktinghemsförälder, familjehem, livslopp, doing family, intervjuer
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2020 mar 13
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-89604-65-0
StatusPublished - 2020 feb 20
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2020-03-13 Time: 10:15 Place: Socialhögskolans auditorium, Allhelgona kyrkogata 8, Lund External reviewer(s) Name: Höjer, Ingrid Title: Professor Affiliation: Göteborgs universitet ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data