Bakre r i svenskan. En alternativ hypotes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

The sound values of /z/ and /r/ in proto-Nordic are discussed. It is suggested that the modern Swedish [r] and [R] are different results in different areas of the merger between /z/ and /r/ in Old Swedish, depending on the distribution of stress in polysyllabic words.

The article is a shorter version of Teleman, U. (2005), Om r-fonemets historia i Svenskan (Nordlund 5). Insittutionen för nordiska språk. Lund.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språk och litteratur

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)27-52
TidskriftSpråk och stil
Utgivningsnummer15
StatusPublished - 2005
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej