Balancing stability and change in the New Weberian State

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2015
  2. Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

    Bergström, T. (gästredaktör), Bringselius, L. (gästredaktör), Irvine Lapsley (gästredaktör), Thomasson, A. (gästredaktör)
    2015 sep 252017 jan 31

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift