Ballistiskt missilförsvar i Europa och folkrätten: Jus ad bellum, jus in bello och staters folkrättsliga ansvar ex delicto i samband med individuellt och kollektivt självförsvar mot ballistiska missiler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{7d7b1d9ab4864a5ebabf674c2473bab2,
title = "Ballistiskt missilf{\"o}rsvar i Europa och folkr{\"a}tten: Jus ad bellum, jus in bello och staters folkr{\"a}ttsliga ansvar ex delicto i samband med individuellt och kollektivt sj{\"a}lvf{\"o}rsvar mot ballistiska missiler",
keywords = "Det ballistiska missilf{\"o}rsvarets folkr{\"a}tt, Folkr{\"a}tt, Public international law",
author = "Haupt, {Dirk Roland}",
year = "2014",
language = "svenska",
volume = "218",
pages = "53--83",
journal = "Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift",
issn = "0023-5369",
number = "4",

}