Bäst förmåga eller starkast drivkraft? - Reflektioner kring rekrytering till forskarutbildning

Forskningsoutput: Working paper

Abstract

I denna korta artikel reflekterar jag kring rekrytering till forskarutbildning och de faktorer som styr och influerar processen: (i)
Det som ska ligga till grund för beredning och beslut enligt
Högskoleförordningen och föreskrifter/beslut vid enskilda lärosäten, (ii)
Målformuleringar för forskarutbildning enligt Högskolelagen,
Högskoleförordningen och föreskrifter/beslut vid enskilda lärosäten,
(iii) Handledarnas egna uppfattningar om vad som krävs av kandidaten,
samt (iv) Kollegiala spelregler och igenkänningsmekanismer.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
Antal sidor10
StatusUnpublished - 2015
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data