Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Den centrala punkten i avhandlingen är det faktum att redan under järnåldern har det varit möjligt att urskilja olika lokala särdrag i ett arkeologiskt material. För såväl gravar som hus har man varit noga med att följa det egna närområdets traditioner. Erfarenheterna från Halland visar att trots likartad ekonomi har husen men också det synliga gravskicket varierat betydligt bara med någon mils avstånd. En företeelse som livligt diskuterats inom den arkeologiska forskningen är huruvida boskapen har varit stallade under järnåldern. Flera forskare menar att så varit fallet men mina egna iakttagelser visar att husen under järnåldern varit alltför små för att rymma såväl boskap som allt det foder som erfordras. Även befolkningsunderlaget har varit alltför begränsat för att kunna genomföra de sysslor som är förknippade med vinterförvaring av djur.

Detaljer

Författare
  • Lennart Carlie
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 nov 26
Förlag
  • Almqvist & Wiksell International
Tryckta ISBN91-22-01853-0
StatusPublished - 1999
PublikationskategoriForskning