Bedömning av examensmål i forskarutbildningen

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Standard

Bedömning av examensmål i forskarutbildningen. / Lindberg-Sand, Åsa; Sonesson, Anders.

2011. Abstract från Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 , Lund, Sverige.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Harvard

Lindberg-Sand, Å & Sonesson, A 2011, 'Bedömning av examensmål i forskarutbildningen', Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 , Lund, Sverige, 2011/10/13 - 2011/10/13.

APA

Lindberg-Sand, Å., & Sonesson, A. (2011). Bedömning av examensmål i forskarutbildningen. Abstract från Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 , Lund, Sverige.

CBE

Lindberg-Sand Å, Sonesson A. 2011. Bedömning av examensmål i forskarutbildningen. Abstract från Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 , Lund, Sverige.

MLA

Lindberg-Sand, Åsa och Anders Sonesson Bedömning av examensmål i forskarutbildningen. Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 , 13 okt 2011, Lund, Sverige, Konferensabstract, 2011.

Vancouver

Lindberg-Sand Å, Sonesson A. Bedömning av examensmål i forskarutbildningen. 2011. Abstract från Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 , Lund, Sverige.

Author

Lindberg-Sand, Åsa ; Sonesson, Anders. / Bedömning av examensmål i forskarutbildningen. Abstract från Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 , Lund, Sverige.

RIS

TY - CONF

T1 - Bedömning av examensmål i forskarutbildningen

AU - Lindberg-Sand, Åsa

AU - Sonesson, Anders

N1 - Conference code: 3

PY - 2011

Y1 - 2011

N2 - Ett av underlagen till Lunds universitets utvecklingsprojekt EQ11 utgjordes av en undersökning av samspelet mellan examensmålen för forskarutbildningen och bedömningens utformning vid ett eller flera forskarutbildningsämnen från varje fakultet/område. Undersökningen utfördes under perioden februari-april 2011 och innebar att varje fakultetsledning utsåg de ämnen som skulle ingå. Redovisningen byggde på en enkät baserad på målen för doktorsexamen. Enkäten skulle besvaras kollektivt: dvs. utbildningsansvariga, handledare och doktorander skulle tillsammans diskutera examensmålens betydelse och på vilket sätt man inom utbildningen skapar förutsättningar för att de också på något sätt har bedömts vid examen. Projektet hade två syften: Det första vara att skapa en överblick av i vilken utsträckning olika examensmål bedöms under forskarutbildningen, det andra var att de diskussioner som besvarandet av enkäten inom olika områden skulle innebära skulle kunna användas som en utgångspunkt för pedagogiskt utvecklingsarbete inom forskarutbildningen. Enkäten besvarades av grupper inom fjorton forskarutbildningsområden och en första rapport redovisades inom ramen för EQ11 (Lindberg-Sand & Sonesson, 2011). Den visade att flertalet ämnesgrupper ansåg att det är mycket viktigt eller viktigt att doktoranderna uppnår merparten av examensmålen. Några grupper ansåg dock att de examensmål som innebär t.ex. att doktoranderna ska visa förmåga att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande kan betraktas som mindre viktiga. Ju närmare ett examensmål ser ut att vara knutet till avhandlingsarbetet, desto större var enigheten om dess betydelse. När det gällde vilka av examensmålen som också examinerades under forskarutbildningen framkom en mycket blandad bild. Variationen ser ut att till stora delar hänga ihop med de mycket stora skillnaderna mellan hur forskning bedrivs och publiceras inom olika forskningsområden. En fortsatt bearbetning av enkätmaterialet kommer att utföras under hösten i syfte att tydligare beskriva variationen mellan olika forskarutbildningsämnen. Presentationen kommer att redovisa resultatet från den första rapporten till EQ11, men med en fördjupad analys i förhållande till variationen mellan olika forskarutbildningsämnen.

AB - Ett av underlagen till Lunds universitets utvecklingsprojekt EQ11 utgjordes av en undersökning av samspelet mellan examensmålen för forskarutbildningen och bedömningens utformning vid ett eller flera forskarutbildningsämnen från varje fakultet/område. Undersökningen utfördes under perioden februari-april 2011 och innebar att varje fakultetsledning utsåg de ämnen som skulle ingå. Redovisningen byggde på en enkät baserad på målen för doktorsexamen. Enkäten skulle besvaras kollektivt: dvs. utbildningsansvariga, handledare och doktorander skulle tillsammans diskutera examensmålens betydelse och på vilket sätt man inom utbildningen skapar förutsättningar för att de också på något sätt har bedömts vid examen. Projektet hade två syften: Det första vara att skapa en överblick av i vilken utsträckning olika examensmål bedöms under forskarutbildningen, det andra var att de diskussioner som besvarandet av enkäten inom olika områden skulle innebära skulle kunna användas som en utgångspunkt för pedagogiskt utvecklingsarbete inom forskarutbildningen. Enkäten besvarades av grupper inom fjorton forskarutbildningsområden och en första rapport redovisades inom ramen för EQ11 (Lindberg-Sand & Sonesson, 2011). Den visade att flertalet ämnesgrupper ansåg att det är mycket viktigt eller viktigt att doktoranderna uppnår merparten av examensmålen. Några grupper ansåg dock att de examensmål som innebär t.ex. att doktoranderna ska visa förmåga att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande kan betraktas som mindre viktiga. Ju närmare ett examensmål ser ut att vara knutet till avhandlingsarbetet, desto större var enigheten om dess betydelse. När det gällde vilka av examensmålen som också examinerades under forskarutbildningen framkom en mycket blandad bild. Variationen ser ut att till stora delar hänga ihop med de mycket stora skillnaderna mellan hur forskning bedrivs och publiceras inom olika forskningsområden. En fortsatt bearbetning av enkätmaterialet kommer att utföras under hösten i syfte att tydligare beskriva variationen mellan olika forskarutbildningsämnen. Presentationen kommer att redovisa resultatet från den första rapporten till EQ11, men med en fördjupad analys i förhållande till variationen mellan olika forskarutbildningsämnen.

KW - Doctoral education

KW - Doctoral supervision

KW - Educational development

KW - academic leadership

KW - Bologna

KW - ILO

M3 - Konferensabstract

T2 - Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011

Y2 - 13 October 2011 through 13 October 2011

ER -