Bellman och mimesis. Mimetiska perspektiv på Fredmans epistel N:o 9

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift