Beräkning av inneklimat i luftvärmda rum

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Abstract

Denna rapport omfattar analys av klimat i rum som värms och ventileras med luftburen värme. Oberoende av utomhustemperatur och inre belastningsvariationer ska ett inomhusklimat åstadkommas som ger brukarna komfort i vistelsezonen. Syftet med arbetet är att ta fram en beräkningsmetod. Denna ska användas för att teoretiskt utreda om det finns någon donplacering som är bättre än andra ur termisk, hygienisk eller effektivitetssynpunkt. Den ska också kunna användas som verktyg för känslighetsanalyser

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Husbyggnad

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet
StatusPublished - 1996
PublikationskategoriForskning